MT9V032C12STM датчик изображения КМОП VGA с моно 48LCC 032 MT9V032 1шт

MT9V032C12STM датчик изображения КМОП VGA с моно 48LCC 032 MT9V032 1шт

1 477 руб.
MT9V032C12STM SENSOR IMAGE VGA MONO CMOS 48LCC 032 MT9V032 1pcs